Välkommen till Maria Montessori-skolan

- en mindre skola för alla

Maria Montessori-skolan är en F-9-skola i det mindre formatet med en nära kontakt mellan elever och lärare. Här får eleven arbetsro och inspiration att inhämta nya kunskaper. Eleverna på skolan tränar tidigt på att ta eget ansvar för sitt skolarbete, vilket är en värdefull färdighet vid fortsatta studier. Skolans verksamhet bygger på montessoripedagogiken och har en naturvetenskaplig profil.

Nyheter

En skola för alla – även allergiker

Sydsvenska Dagbladet SDS har besökt Maria Montessori-skolan i Lund som, förutom nötförbud, numera också har äggförbud. Läs om vår elev Joel Hernstöm som gjort oss alla extra uppmärksamma på de allvarliga konsekvenser en allergi mot dylika födoämnen kan ge. På Maria Montessori-skolan vill vi också i detta avseende vara ”en skola för alla”!

Maria Montessori-skolan har alltid varit noga med allergironder. Varje år under höstterminen har vi en formell allergirond som leds av vår skolsköterska. Vart tredje år kallar vi in en allergisjuksköterska från Region Skåne. Senast var i höstas efter att vi flyttat in i våra nya skollokaler.

- Det handlar om ett förebyggande arbete där alla känner till och förstår vad det innebär att ha och leva med en allergi, säger rektor Margaretha Eventhén.

För att undvika att barn och vuxna med födoämnesallergi eller överkänslighet tar av fel mat serveras all specialkost från en särskild matvagn på Maria Montessori-skolan. Trots skolans rutiner, kring elever med särskilt allvarlig allergi, inträffade en incident då vår elev med äggallergi tog i kranen för att tvätta händerna efter att en annan klass bakat i hemkunskapen. Efter denna incident vidtog vi mer rigorösa åtgärder och ett totalt äggförbud infördes. Det positiva med den annars mycket otäcka händelsen i hemkunskapen är att kunskapen om ägg har blivit ännu större bland oss!

Ungdomstinget i Lund 2014

ungdomsting4Temat är Supervalåret, ett högaktuellt tema!

Eleverna deltar i spännande diskussioner, en het paneldebatt och dessutom håller alla partiernas ungdomsförbund bokbord.

Detta är ett gyllene tillfälle för Lunds unga att få inblick i vad som händer i politiken och göra sin röst hörd.

Se fler bilder >>

Människans historia – tema i år 1

bild åk 1År 1 har avslutat sitt tema om människans historia. I skolans matsal finns deras utställning om människans utveckling!